Leerkrachten

Als leerkracht wil je alle kinderen zo goed mogelijk verder helpen en het kan voorkomen dat je niet meer weet hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Binnen school kan het moeilijk zijn dit te ventileren of de gewenste hulp te krijgen, dit kan verschillende oorzaken hebben.

Hulp van buitenaf kan dan helpend zijn.

 

Mano kan je ondersteunen in de begeleiding van individuele leerlingen, deelgroepjes, de hele groep of in de relatie met ouders of collega's.

Je gaat dingen doen die je zelf helemaal ziet zitten, dingen die voor jou uitvoerbaar zijn. Met kleine stapjes ga je richting de vooruitgang die je wilt.

App of bel naar Mano 06 28 23 29 67


Je kunt ondersteuning krijgen bij gediagnosticeerde- en niet gediagnosticeerde gedragsproblematiek.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kinderen met angsten ( bijvoorbeeld faalangst)
  • AD( H)D
  • Opstandig gedrag
  • Kinderen met een diagnose in het autisme spectrum
  • Aandachttekort
  • Stemmingsstoornis
  • Tics en drang- en dwangverschijnselen ( bijvoorbeeld Giles de la Tourette)
  • Verstoorde groepsprocessen
  • Ander moeilijk hanteerbaar gedrag.

 

Je kunt ook begeleiding krijgen op jezelf.

Je kunt vragen hebben over je instructies, je klassenmanagement, of bijvoorbeeld de pauze: hoe blijf ik conflicten in de pauze voor? Misschien wil je het groepsgevoel vergroten en zoek je effectieve tools?

App of bel naar Mano 06 28 23 29 67

 

Hoe gaat het in zijn werk?

In het intakegesprek schets je de situatie: wat speelt er, wat is er al geprobeerd, met welk effect en wat wil je bereiken?

Soms kan een observatie een wenselijke aanvulling zijn.

Het plan van aanpak gaat uit van alles wat je kan en als mogelijk ziet, jij zult er achter staan!

Er worden handvatten gevonden die je direct de dag erna kan toepassen.

 

Voor checks kun je altijd bellen of appen en we plannen ook een voortgangsgesprek.

Het is altijd belangrijk dat jij achter de plannen staat. Jij bent ten slotte degene die voor de klas staat en het uitvoert!

We sluiten af met een eindevaluatie.

 

Directeuren en intern begeleiders kunnen Mano ook inzetten.

 

Met Mano kom je verder!